Cudzoziemcy mogą „pracować” jako wspólnicy spółek z o.o. | PRO HR Compliance

2021.06.24

Zatrudnienie cudzoziemców jest czasochłonne, rodzi wiele obowiązków i kosztów. Wiele firm obchodzi przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców w ten sposób, że powołuje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których ci nabywają udziały. Pracując dla tych spółek cudzoziemcy otrzymują wynagrodzenie, które nie jest w Polsce oskładkowane ani opodatkowane. 

Pozwalają na to przepisy kodeksu spółek handlowych, kluczowe znaczenie ma jednak to, że wspólnicy muszą faktycznie świadczyć na rzecz swojej spółki powtarzające się świadczenia. Nie można tak traktować pracy na rzecz klientów tej spółki, pełnienia funkcji w jej organie czy świadczenia ciągłe – np. wynajem biura. Za takie świadczenia można natomiast uznać usługi doradcze, rekrutację nowych pracowników, dostarczanie towarów. 

Wykorzystanie przepisów kodeksu spółek handlowych w podobnych sprawach może być potraktowane przez organy państwowe (zwłaszcza Straż Graniczną i Państwową Inspekcję Pracy) za obejście przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. To z kolei może prowadzić do postawienia osobom organizującym taką „pracę” szeregu zarzutów karnych – nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcom, naruszenia praw pracowników, niezgłoszenia danych do ZUS, ukrywania podstawy opodatkowania. Wykorzystanie tego schematu wymaga więc szczegółowej analizy i rzeczywistego powiązania udziałów cudzoziemców w spółkach ze świadczonymi przez nich (na rzecz tych spółek) świadczeniami. W przeciwnym wypadku, jeśli ten związek będzie tylko „na papierze”, organizator schematu naraża się na poważne konsekwencje prawne. 
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora compliance - PRO HR Compliance