Związek zawodowy poniesie odpowiedzialność karną

2019.04.26

Projektowana ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych obejmie m.in. związki zawodowe. Zgodnie z jej założeniami związek zawodowy odpowie karnie za wszystkie przestępstwa, nie licząc przestępstw prywatnoskargowych, takich jak zniesławienie czy zniewaga. Związek zawodowy, jako podmiot zbiorowy, może odpowiadać za działania członków swoich władz, o ile czyn zabroniony został popełniony w związku z prowadzoną działalnością związkową. Ustawodawca zrezygnował z wymogu uprzedniego skazania osoby fizycznej działającej w imieniu podmiotu zbiorowego (związku zawodowego), co oznacza, że postępowanie przeciwko działaczowi związkowemu oraz związkowi zawodowemu będzie mogło toczyć się równocześnie.

Związek zawodowy będzie mógł odpowiadać karnie nie tylko za przestępstwa przewidziane w ustawie o związkach zawodowych, takie jak przeznaczenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych czy jego podział między członków związku, ale także za – przykładowo – fałszowanie dokumentów (np. uchwał), wyłudzenie środków od pracodawcy czy przestępstwa przeciwko mieniu.