24 miesiące na wdrożenie unijnych przepisów o ochronie sygnalistów

2019.12.05

7 października 2019 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Na implementację zawartych w dyrektywie rozwiązań państwa członkowskie UE będą mieć dwa lata. Polski ustawodawca będzie musiał wprowadzić szczególny reżim ochrony sygnalistów i postępowania z przekazanymi przez nich informacjami. 

Dyrektywa reguluje zasady zgłaszania działań niezgodnych z prawem UE (m.in. w sektorze zamówień publicznych, ochrony konsumentów, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa produktów, transportu) i ma zastosowanie do sygnalistów pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym, którzy uzyskali informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą. Sygnalistą może być pracownik, współpracownik, członkowie organów spółki, a nawet kandydaci, którzy w dobrej wierze zgłaszają naruszenia. „Kontekst związany z pracą” zgodnie z dyrektywą to „obecne lub przyszłe działania związane z pracą w sektorze publicznym lub prywatnym, w ramach których – niezależnie od ich charakteru – osoby mogą uzyskać informacje na temat naruszeń I doświadczyć odwetu w przypadku ich zgłoszenia”.