Zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjnych

2019.01.31

Od 1 stycznia 2019 r. część pracodawców nie ma już obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń bhp dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych. Dotyczy to pracodawców, których przeważająca działalność znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą, niż trzecią kategorię ryzyka. Będą to firmy zajmujące się m.in.: 

  • produkcją odzieży, 
  • produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 
  • handlem, 
  • transportem lotniczym, 
  • działalnością finansową i ubezpieczeniową, 
  • działalnością związaną z obsługą rynku nieruchomości, 
  • działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

Ocena, czy pracodawca może zrezygnować z okresowych szkoleń, musi być dokonana z uwzględnieniem jego specyfiki. Nawet jeśli dominuje u  Państwa jedna z powyższych działalności, może się okazać, że oceny ryzyka zawodowego na konkretnych stanowiskach wskazują na konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń. Dlatego, w celu ustalenia, czy mogą Państw skorzystać ze zwolnienia z obowiązku przeprowadzania szkoleń, należy nie tylko sprawdzić rejestry i ewentualnie dostosować je do prowadzonej działalności przeważającej, ale również przyjrzeć się ocenom ryzyka dla poszczególnych stanowisk.