Zmiany w PPK – możliwość nietworzenia PPK obwarowana dodatkowymi warunkami

2018.06.26

Pod koniec maja 2018 roku opublikowano nowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Nie wystarczy prowadzenie PPE i odprowadzanie składki 3,5%, aby nie tworzyć PPK. Do PPE będzie musiało przystąpić co najmniej 50% zatrudnionych.

Nowe przepisy zawierają sporo zmian w porównaniu z ich poprzednią wersją. Najistotniejsze dla Państwa zmiany dotyczą zasad zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK, w przypadku prowadzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Wprowadzono nowy, istotny warunek takiego zwolnienia. Aby skorzystać ze zwolnienia, nie wystarczy prowadzić PPE i odprowadzać składki podstawowej w wysokości co najmniej 3,5 % wynagrodzenia. Dodatkowo do PPE musi przystąpić co najmniej 50% osób zatrudnionych (pracodawców, nakładców, zleceniobiorców). W praktyce może to zniechęcać do zakładania PPE, z uwagi na duże ryzyko nieosiągnięcia progu 50% i konieczność prowadzenia równolegle PPE i PPK. Równoległe utrzymywanie dwóch zakładowych programów emerytalnych oczywiście mija się z celem i jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W projekcie wprowadzono również zapis jednoznacznie przesądzający o prywatnym charakterze środków zgromadzonych w PPK, wydłużono okres ważności rezygnacji z wpłat na PPK z 2 do 4 lat, a także złagodzono sankcje dla pracodawców zniechęcających do oszczędzania w PPK. Jeżeli chodzi o grono podmiotów, które będą mogły oferować PPK to warto odnotować, iż obok towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) będą to również powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze towarzystwa emerytalne i zakłady ubezpieczeń.  Rekomendujemy na bieżąco śledzić proces legislacyjny. W projekcie przewidziano wejście w życie PPK z dniem 1 stycznia 2019 roku. Niewykluczone jednak, że termin ten się opóźni o 6 miesięcy.