Złożenie zawiadomienia zwalnia z kary za niektóre przestępstwa

2018.11.22

Jeśli w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone przestępstwo i spółka zawiadomi o tym organy ścigania, w przypadku niektórych typów przestępstw – nie będzie podlegać karze za takie przestępstwo.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nakładają prawny obowiązek zawiadomienia tylko o niektórych poważnych przestępstwach. Należą do nich np. przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, zabójstwo, narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, pozbawienie człowieka wolności, wzięcie zakładnika. Członkowie zarządu firm nie narażają się na odpowiedzialność karną za niezawiadomienie o innych przestępstwach, np. korupcji, kradzieży czy oszustwie. Na każdym ciąży jedynie społeczny, a więc nie prawny, obowiązek zawiadomienia o takich zdarzeniach. 

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych nie zmienia zakresu prawnego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Zawiera jednak mechanizm zachęcający do tego, by zawiadamiać o nich Policję/ prokuraturę. Mianowicie, jeśli w wyniku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego zostanie stwierdzone przestępstwo (zagrożone karą do 5  lat pozbawienia wolności) i spółka zawiadomi o tym organy ścigania, nie będzie podlegać karze za to przestępstwo. Taki „czynny żal” będzie dotyczył takich przestępstw jak mobbing, wręczenie łapówki podmiotowi gospodarczemu, fałszowanie dokumentów czy kradzież (poniżej 200,000 zł).