Zatrudnianie cudzoziemców łatwiejsze w przypadku wybranych zawodów

2018.07.13

W dniu 1 lipca 2018 r. weszły w życie uproszczone procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w przypadku podejmowania pracy w niektórych zawodach. Ministerstwo stworzyło listę zawodów, które mogą być wykonywane przez cudzoziemców na podstawie zezwolenia na pracę wydawanego bez konieczności przeprowadzenia tzw. „testu rynku pracy”. Oznacza to, że chcąc zatrudnić cudzoziemca na stanowisku wymienionym na liście, będą Państwo mogli od razu wystąpić do wojewody o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi, bez konieczności wykazywania, że nie są w stanie znaleźć odpowiedniego pracownika na lokalnym rynku pracy. 

Nowa regulacja obejmuje niemal 40 zawodów. Są to w szczególności inżynierowie i technicy specjalizujący się w elektryce, produkcji i technologii materiałów budowlanych oraz robotnicy budowlani (w tym operatorzy maszyn). Lista uwzględnia również potrzeby szeroko rozumianej branży informatycznej, upraszczając procedurę w szczególności dla programistów aplikacji, analityków systemów i administratorów baz danych. Ułatwienia zapewniono w branży transportowej i opiekuńczej, a także w sektorze zdrowia – bez ograniczeń dla pielęgniarek, natomiast dla lekarzy pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty. 

Nowe przepisy dotyczą zarówno nowych postępowań, jak i tych niezakończonych przed 1 lipca 2018 r.