Wykorzystanie nagrań wykonanych przez pracownika w celu ukarania innego pracownika niezgodne z RODO

2019.11.04

Hiszpański organ ochrony danych osobowych nałożył karę w wysokości 12.000 EUR (ostatecznie zmniejszoną do 9.600 EUR) na pracodawcę (restaurację), który zastosował sankcje dyscyplinarne wobec jednego z pracowników w oparciu o dowody pochodzące z nagrań video wykonanych przez innego pracownika restauracji jego prywatnym telefonem.

Organ ustalił, że ukarany pracownik nie był poinformowany o tym, że jego aktywności zawodowe mogą być monitorowane. W restauracji były zainstalowane kamery, ale nie działały. Pracodawca wykorzystał nagrania utworzone przez innego pracownika bez wiedzy osoby nagrywanej, naruszając tym samym zasadę przejrzystości przetwarzania danych (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO).

Również polski ustawodawca przywiązuje dużą wagę do obowiązku poinformowania pracownika o stosowanym monitoringu. Pracodawca musi przed wprowadzeniem monitoringu wizyjnego poinformować o tym fakcie pracowników, najpóźniej na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Ponadto wobec nowych pracowników pracodawca ma obowiązek indywidualnego pisemnego poinformowania ich o stosowaniu monitoringu i to przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Niezależnie od tego wszystkie pomieszczenia i teren, który jest monitorowany muszą być oznaczone w odpowiedni sposób nie później na jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu, a wykonanie tego obowiązku nie wyklucza jeszcze konieczności spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 12 i 13 RODO. W kontekście powyższego, należy jednak zwrócić uwagę, na ostatnie orzeczenie ETPC z 17 października 2019 r. w sprawie López Ribalda i inni p-ko Hiszpanii, w której uznano za legalny ukryty monitoring stosowany w celu wykrycia sprawcy powtarzających się kradzieży. W wyjątkowych przypadkach może się, bowiem okazać, że skorzystanie z ukrytego monitoringu jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Należy do tego jednak podchodzić z bardzo dużą ostrożnością.