Wkrótce bez pieczątek

2019.09.30

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp, karta szkolenia wstępnego czy dokument potwierdzający wypadek przy pracy sporządzany na potrzeby GUS (karta Z-KW) nie wymagają już pieczęci pracodawcy. 

Nowelizacja obowiązuje od dnia 29 czerwca 2019 roku.  

Pracodawcy mogą wykorzystać aktualnie posiadane dokumenty z pieczęciami jedynie do końca 2019 roku.