Ważne terminy

2019.06.24

Ustawa o PPK weszła w życie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku (za wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w życie w latach 2021-2023). Z perspektywy podmiotów zatrudniających najważniejszym terminem jest termin samego objęcia ich ustawą o PPK.

Termin ten jest zróżnicowany i zależy od poziomu zatrudnienia na określony dzień. I tak, ustawa o PPK obejmie:
1)    od 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 r.
2)    od 1 stycznia 2020 roku podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób na dzień 31 czerwca 2019 r.
3)    od 1 lipca 2020 roku podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób  na dzień 31 grudnia 2019 r.
4)    od 1 stycznia 2021 roku pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Stosowanie w przypadku danego podmiotu przepisów ustawy o PPK od jednej z wymienionych wyżej dat nie oznacza, że w tej dacie dany podmiot powinien mieć już założone i uruchomione PPK. Moment objęcia ustawą o PPK rozpoczyna dopiero bieg terminu na założenie PPK, czyli w szczególności na zawarcie umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK.

Według Polskiego Funduszu Rozwoju terminy na zawarcie tych umów upływają w przypadku poszczególnych grup podmiotów zatrudniających w następujących datach:

1)    podmioty zatrudniające objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2019 roku:

•    umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 25 października 2019 r.
•    umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 12 listopada 2019 r.

2)    podmioty zatrudniające objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 roku:

•    umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 24 kwietnia 2020 r.
•    umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 11 maja 2020 r.

3)    podmioty zatrudniające objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2020 roku:

•    umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 27 października 2020 r.
•    umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 listopada 2020 r

4)    podmioty zatrudniające objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 roku:

•    umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r. 
•    umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

5)    jednostki sektora finansów publicznych objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 roku:

•    umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r. 
•    umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Polski Fundusz Rozwoju opowiada się jednocześnie za interpretacją, zgodnie z którą pierwsze wpłaty do PPK po uruchomieniu programu powinny być naliczane od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. W praktyce oznacza to, że w przypadku podmiotów zatrudniających objętych obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2019 roku i zawrą umowę o prowadzenie PPK w dniu 12 listopada 2019 roku, maksymalnym terminem odprowadzenia wpłat do instytucji finansowej będzie:

•    15 grudnia 2019 roku – w przypadku wypłaty wynagrodzenia za listopad 2019 roku pomiędzy 12 a 31 listopada 2019 roku;
•    15 stycznia 2019 roku – w przypadku wypłaty wynagrodzenia za listopad w grudniu 2019 roku.