Roczne rozliczenia podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce i osób delegowanych do pracy za granicą

2018.03.20

30 kwietnia mija termin złożenia rocznego zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy. Podpowiadamy, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku rozliczania cudzoziemców, którzy pracowali w Polsce oraz obywateli polskich delegowanych do pracy za granicą.

Proces rozliczeń podatników będących w sytuacji „cross-border” jest skomplikowany i niejednokrotnie wymaga koordynacji z krajami, w których dochód został wypłacony lub uzyskany. Punktem wyjścia jest ustalenie zakresu obowiązku podatkowego podatnika, czyli tzw. rezydencji podatkowej. Odbywa się to na podstawie kryterium długości przebywania na terytorium Polski oraz sytuacji osobistej i powiązań gospodarczych podatnika (czyli tzw. centrum życiowych interesów). Następnie konieczne jest ustalenie, czy w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody uzyskane przez podatnika będą w Polsce opodatkowane i ewentualnie, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie. Warto przy tym nadmienić, iż podatnicy, często błędnie interpretują, że jedynie dochody wypłacone w Polsce podlegają tutaj opodatkowaniu pomijając dochody z zagranicy.

Kolejnym krokiem jest przeliczenie zagranicznych dochodów i (ewentualnie) podatku zapłaconego w walucie obcej na złote polskie oraz obliczenie dochodu podlegającego polskiemu opodatkowaniu z uwzględnieniem dochodu zagranicznego oraz ewentualnych ulg. Wreszcie na koniec należy przygotować zeznanie podatkowe z właściwymi załącznikami i złożyć je do urzędu skarbowego w ustawowym, nieprzekraczalnym terminie. Bez specjalistycznej wiedzy bardzo łatwo o błędy. Warto zatem zadbać o profesjonalne wsparcie na etapie sporządzania zeznania, tak, by w razie ewentualnej kontroli podatkowej nie obawiać się negatywnych konsekwencji.