Urzędy nie radzą sobie z obsługą cudzoziemców

2019.08.27

NIK opublikował raport z wyników kontroli nt. przygotowania administracji państwowej do obsługi cudzoziemców. Wniosek jest niestety jednoznaczny, urzędy nie radzą sobie z obsługą cudzoziemców.
Z raportu wynikają  w szczególności następujące kwestie:

  • czas legalizacji pobytu w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie - z 64 do 206 dni. 
  • w skrajnym przypadku cudzoziemiec na wydanie decyzji czekał ponad trzy lata. 
  • brakuje sprawnej, rzetelnej  i terminowej obsługi, co jest spowodowane m.in. problemami kadrowymi w urzędach i niewystarczającym finansowaniem ich działalności. 
  • nie stworzono strategicznego dokumentu określającego politykę państwa w zakresie kształtowania migracji. 

To wszystko może spowodować, że zniecierpliwieni cudzoziemcy, którzy uzupełniają niedobory na naszym rynku pracy, wyjadą z Polski.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który z pewnością jest pomocny dla zrozumienia specyfiki postępowań imigracyjnych i funkcjonowania urzędów w zakresie legalizacji pracy i pobytu. 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html

W razie jakichkolwiek pytań, nasz zespół Immigration i Global Mobility jest do Państwa dyspozycji.