Struktura wpłat do PPK

2018.10.22

W ramach PPK wpłaty finansują zarówno podmiot zatrudniający, jak i uczestnik PPK. Każde z nich będzie zobowiązane do finansowania z własnych środków wpłaty podstawowej, a także wpłaty dodatkowej (jeżeli taką zadeklarują). Wysokość wpłat to procent od wynagrodzenia uczestnika PPK, rozumianego jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Obowiązkowa wpłata podstawowa podmiotu zatrudniającego wyniesie 1,5% wynagrodzenia. W umowie o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający będzie mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Uczestnik PPK będzie z kolei finansował wpłatę podstawową 
w wysokości 2% wynagrodzenia. Jeśli jednak poziom osiąganego przez niego wynagrodzenia (z różnych źródeł) nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia, wpłata będzie mogła być niższa (ale nie mniejsza niż 0,5% wynagrodzenia). Dodatkowo uczestnik PPK będzie mógł zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych 
w wysokości do 2% wynagrodzenia. Rekomendujemy podjęcie niezbędnych kroków w celu dostosowania stosowanego przez Państwa systemu kadrowo-płacowego do dokonywania wpłat do PPK.