Sposób wypłaty wynagrodzenia

2019.01.31

Po 31 grudnia 2018 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia pracownikom na rachunek bankowy. Wypłata w gotówce dopuszczalna jest wówczas, gdy stanowi tak układ zbiorowy pracy lub pracownik wcześniej wyrazi zgodę na piśmie na dokonanie wypłaty w inny sposób. Dotyczy to wszystkich pracowników, niezależnie od daty ich zatrudnienia. Pracownik powinien podać numer rachunku albo złożyć wniosek elektronicznie lub papierowo o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.