Raportowanie schematów podatkowych

2019.01.31

Od 1 stycznia 2019, nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa (OP) wprowadza pojęcie „schematu podatkowego” i nakłada na m.in. tzw. „promotorów” tych schematów obowiązek ich zaraportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (SKAS).

W uproszczeniu, schematem podatkowym może być sytuacja, w której m.in. dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów do innego źródła dochodów; zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania. Schemat podatkowy może powstać również, jeśli obowiązek podatkowy nie powstanie, powstanie później lub obniżona zostanie wysokość podatku. W zależności od spełnienia określonych kryteriów, schematem podatkowym może okazać się np.: zatrudnienie na b2b, wypłata części wynagrodzenia w formie akcji, wdrożenie struktury praw autorskich, zmiana rezydencji podatkowej pracownika. Promotorem w świetle zmienionej ustawy jest m.in. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, który opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża schemat. W określonych sytuacjach, schemat może podlegać raportowaniu również przez inne podmioty – przez tzw. „korzystającego” (tj. podmiot, w którym jest wdrażany) bądź przez tzw. „wspomagającego”.

Obowiązek raportowania dotyczy schematów opracowanych, udostępnianych lub wdrażanych po 1 stycznia 2019 (wówczas obowiązek ten powstaje w ciągu 30 dni od dnia udostępnienia, przygotowania do wdrożenia lub wdrożenia schematu), a także schematów powstałych jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji, tj. po 31 października 2018 oraz w przypadku schematów transgranicznych po 25 czerwca 2018 r. W przypadku schematów powstałych przed 1 stycznia 2019 r. zaraportowanie powinno nastąpić do 30 czerwca 2019. Przepisy przewidują pewne kryteria kwotowe, na podstawie których ustala się, czy schemat powstanie i czy będzie obowiązek jego zaraportowania. Nie tylko uzyskanie potencjalnej korzyści podatkowej, ale również inne cechy schematu, określone w OP, mogą powodować obowiązek jego raportowania. Przepisy, w tym definicja ustawowa schematu, są niejasne, a praktyka jeszcze się nie ukształtowała.  Trudno więc dzisiaj jednoznacznie przesądzić, jak w praktyce ten obowiązek będzie musiał być realizowany przez Państwa, jako potencjalnego korzystającego, jak również nas, jako potencjalnego promotora. Oczekujemy na objaśnienia i wytyczne z Ministerstwa Finansów, które, mamy nadzieję, pomogą rozwiać przynajmniej część wątpliwości – objaśnienia te mają być wydane najprawdopodobniej w połowie stycznia 2019.