Przywrócenie do pracy przed wyrokiem sądu – szykują się duże zmiany

2018.07.13

Proponowane zmiany dotyczące przywracania do pracy mają umożliwić szybszy, niż po uprawomocnieniu się wyroku, powrót pracownika do pracy. W przypadku pracowników podlegających tzw. szczególnej ochronie będzie to mogło nastąpić nawet przed wydaniem wyroku przez sąd I instancji. 

W przypadku wydania wyroku o przywróceniu do pracy przez sąd I instancji, sąd będzie mógł nakazać ponowne przyjęcie do pracy zwolnionego pracownika. Pracownik nie będzie musiał czekać na prawomocne rozstrzygnięcie sprawy w apelacji. Będą Państwo oczywiście mogli dalej „walczyć” przed sądem. Złożenie apelacji nie będzie jednak miało wpływu na nałożony przez sąd obowiązek ponownego dopuszczenia do pracy zwolnionego pracownika.

Ponadto, pracownicy szczególnie chronieni będą mogli uzyskać nakaz zatrudnienia przez pracodawcę na każdym etapie postępowania, także zaraz po wniesieniu pozwu. Wystarczy, że uprawdopodobnią swoje roszczenie (nie będą musieli go udowodnić). Sąd będzie mógł odmówić wydania nakazu wyłącznie wtedy, gdy roszczenie będzie mało prawdopodobne. Sąd będzie mógł ponadto zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz pracownika, gdyby pracodawca nie chciał wykonać obowiązku. 
Projektowane regulacje stawiają przed Państwem nowe wyzwania. Zwłaszcza w zakresie jeszcze staranniejszego formułowania przyczyn rozwiązania umowy oraz przygotowywania do potencjalnych sporów sądowych. Błąd na tym etapie będzie bowiem mógł skutkować koniecznością kontynuowania współpracy z pracownikiem, który w Państwa ocenie dopuścił się naruszeń wykluczających jego dalsze zatrudnienie.