Przeciwwskazania do wykonywania dotychczasowej pracy – co dalej?

2018.12.19

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Zdarzają się sytuacje, że pracownik na skutek takich badań otrzymuje orzeczenie o przeciwskazaniach do wykonywania pracy. Podpowiadamy, co może zrobić w takiej sytuacji pracodawca.

W pierwszej kolejności, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do wydanego orzeczenia, warto rozważyć odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (WOMP). Pracodawca ma na to 7 dni. Uzyskanie potwierdzenia orzeczenia przez WOMP zmniejsza ryzyko, że na późniejszym etapie ocena co do niezdolności pracownika do pracy będzie odmienna. Jeżeli niezdolność do pracy się potwierdzi, powinni Państwo sprawdzić, czy pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Jeżeli tak, należy ustalić, czy jest możliwe dostosowanie jego stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Są Państwo zobowiązani do dokonania tylko takich zmian czy dostosowań, które nie będą powodowały nieproporcjonalnie wysokimi trudnościami po Państwa stronie. Jeżeli pracownik nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności, nie ma obowiązku dostosowania stanowiska pracy.

 

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy w związku z niezdolnością do pracy, nie spoczywa na Państwu obowiązek przeniesienia pracownika do innej pracy. Dotyczy to niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy. Nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi innej pracy w pozostałych przypadkach.

 

Jeżeli nie ma obowiązku lub możliwości dostosowania stanowiska pracy ani obowiązku przeniesienia pracownika do innej pracy, można rozważyć dobrowolną propozycję zmiany stanowiska pracy bądź rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę.  Rozwiązanie może nastąpić bez wypowiedzenia w trybie art. 53 k.p. (dotyczy sytuacji, w których upłynął maksymalny okres zasiłkowy i ewentualnie 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego) bądź za wypowiedzeniem (ze względu na utratę zdolności do pracy i brak możliwości dopuszczenia pracownika do pracy).

 

Często pojawiają się przy tym pytania, co zrobić z pracownikiem od chwili otrzymania orzeczenia o niezdolności do pracy, do chwili przeniesienia do innej pracy, dostosowania stanowiska albo rozwiązania umowy. Na pewno nie można dopuścić takiego pracownika do pracy na stanowisku, na którym istnieją przeciwskazania. Do czasu podjęcia decyzji najlepiej zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy. Przepisy nie regulują, czy pracownikowi za taki okres należy wypłacić wynagrodzenie. Zgodnie z orzecznictwem, przysługuje wynagrodzenie jak za przestój, choć – w naszej ocenie – nie ma do tego podstawy prawnej.