Proaktywna postawa pracodawcy warunkiem efektywności postępowania

2019.04.26

Doradzamy naszym Klientom w kilku sprawach dotyczących weryfikacji liczby członków związku zawodowego. W toku dyskusji nad nowymi przepisami pojawiały się wątpliwości co do pozycji i uprawnień pracodawcy w takim postępowaniu. Odpowiadając na te wątpliwości – pracodawca, jako zainteresowany, ma prawo przystąpić do postępowania w charakterze uczestnika. Sąd powinien poinformować Państwa o prowadzonym postępowaniu.Powinna to zrobić również organizacja związkowa, składając wniosek do sądu. W przeciwnym razie mogą Państwo zakładać, że nie złożyła wniosku, a co za tym idzie, utraciła uprawnienia. 

Status uczestnika oznacza prawo aktywnego udziału w postępowaniu, w tym składania wniosków dowodowych, przeglądania akt etc. Świadomie wymieniam przeglądanie akt – mają Państwo do tego prawo. Przepis ogranicza wyłącznie prawo przetwarzania danych osobowych. Zachęcam do aktywnego udziału w postępowaniu. Składając zastrzeżenie, z reguły pracodawca ma do tego konkretne powody oraz wiedzę na temat nieprawidłowości mogących skutkować zaraportowaniem nieprawdziwej liczby członków. Jeżeli nie podejmą Państwo starań w celu wykazania tych nieprawidłowości przed sądem, jedynym gospodarzem postępowania pozostanie związek zawodowy, a efekt będzie dokładnie przeciwny do zamierzonego.