Placówki pocztowe mogą handlować w niedzielę

2019.08.27

Utrwala się orzecznictwo sądów potwierdzające, że placówki pocztowe mogą handlować w niedzielę, nawet jeżeli świadczenie usług pocztowych nie przeważa w ich działalności.  

Zakaz handlu nie obejmuje placówek pocztowych, czyli jednostek organizacyjnych operatora pocztowego lub agenta pocztowego. Takich operatorów jest obecnie w Polsce zarejestrowanych 289. Pomimo tego, inspekcja pracy przeprowadziła wiele kontroli i skierowała wnioski o ukaranie przedsiębiorców świadczących jako placówka pocztowa usługi pocztowe. Zdaniem inspekcji jest to obejście ustawy i powierzenie pracy w handlu wbrew zakazowi wynikającemu z ustawy.

Nie zgadzam się z takim stanowiskiem – operatorzy pocztowi i ich jednostki organizacyjne są wyraźnie wyłączone z zakresu zastosowania ustawy. W orzecznictwie podkreśla się, że bez znaczenia jest to, że doręczanie paczek kurierskich nie stanowi przeważającej części działalności, ponieważ ustawodawca nie uczynił tego rodzaju zastrzeżenia w odniesieniu do placówek pocztowych

Placówki pocztowe powinny jednak zachować czujność w sferze regulacyjnej i compliance. Muszą dostosować się do przepisów obowiązujących operatorów pocztowych, w tym przepisów o ochronie danych osobowych opartych na RODO. Co więcej, w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, operatorzy pocztowi są instytucjami obowiązanymi, co łączy się z szeregiem obowiązków takich jak m.in. przyjęcie ogólnej oceny ryzyka, procedury instytucji obowiązanej czy formularzy związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Regulacje wewnętrzne instytucji obowiązanej obejmą więc również placówki pocztowe.