Pierwsze oferty IF – co z nich wynika?

2019.06.24

W połowie maja na Portalu PPK w zakładce „Instytucje Finansowe” (https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html) pojawiły się pierwsze oferty instytucji finansowych. Aktualnie na Portalu PPK jest 16 ofert. Mówi się, że może być ich ok 20. 

Niestety oferty nie mają ustandaryzowanego formatu, a instytucje finansowe różnie podeszły do kwestii ich szczegółowości i zakresu podawanych w nich informacji. To powoduje, że oferty trudno jest porównać. Żeby rzetelnie to zrobić, nie wystarczy jedynie zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi przez poszczególne instytucje na Portalu PPK. Konieczne będzie doszczegółowienie ofert poprzez zadanie instytucjom finansowym dodatkowych pytań. Podmioty, które zdecydowały się na współpracę z brokerami, będą miały ułatwione zadanie. Kwestią zebrania, doprecyzowania i porównania ofert instytucji finansowych zajmie się bowiem dla nich broker.

Dla przypomnienia, wybierając instytucję finansową, należy brać pod uwagę ocenę proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ocenę efektywności instytucji w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Należy też mieć na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. To ostatnie kryterium nie zostało zdefiniowane w ustawie i każdy podmiot może rozumieć je inaczej. Jedni pracodawcy za jego przejaw mogą uznać niepobieranie przez instytucje finansowe opłat przez pierwszy rok, inni mogą nie brać tego aspektu w ogóle pod uwagę (mając na uwadze, że wysokość opłat w pierwszych latach będzie raczej symboliczna). Niektóre instytucje zamierzają „przyciągnąć” klientów pakietami dodatkowych benefitów i zniżek dla pracowników (np. biletami do kina, rabatami na ubezpieczenia).

Czym kierować się przy wyborze funduszu? O formalnych wymogach przy wyborze napisaliśmy powyżej. Okoliczności, które możemy brać pod uwagę przy wyborze instytucji finansowej jest oczywiście bardzo dużo. Od wyników historycznych przy funduszach z porównywalną polityką inwestycyjną (jak w przypadku funduszy zdefiniowanej daty), po wysokość wynagrodzenia instytucji finansowej za prowadzenie PPK. Od sposobu wymiany danych pomiędzy pracodawcą a instytucją (aplikacja, moduły zewnętrzne, zwykłe ładowanie danych), po kanały komunikacyjne dla uczestników i zainteresowanych (elektroniczne, wizyta w „okienku”, pisemne). Od dodatkowych świadczeń nie związanych z PPK, po dodatkowe raporty roczne i infolinię w językach obcych.