Nowy wzór świadectwa pracy – zmiany z czerwca 2019 roku

2019.09.30

Od dnia 29 czerwca 2019 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy – bez imion rodziców pracownika. 

Zmiana w tym zakresie jest efektem nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie 4 maja 2019 roku. Od tej daty pracodawcy nie mogą żądać zarówno od kandydata do pracy jak i od pracownika imion rodziców, a więc dane te nie mogą być wpisywane do świadectwa pracy.

Kolejne zmiany w przepisach dot. świadectwa pracy weszły w życie 7 września 2019 roku. Z 7 do 14 dni wydłużony został termin na wystąpienie do pracodawcy (do sądu) z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowanie do sądu żądania sprostowania świadectwa. Trzeba dokonać odpowiedniej zmiany wzoru świadectwa pracy, ponieważ znajduje się tam pouczenie wskazujące te terminy.