Kwestionariusze do zmiany; pisemne upoważnienia; zakaz monitorowania pomieszczeń związkowych, pomieszczenia sanitarne tylko za zgodą

2019.04.26

Prezydent podpisał tzw. ustawę sektorową wdrażającą RODO. Ustawa ma wejść w życie 4 maja 2019 r.  Wprowadza zmiany do ponad 160 innych ustaw, w tym do kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Trzeba w szczególności dostosować kwestionariusze osobowe, nie będzie można monitorować pomieszczeń związkowych, a pomieszczenia sanitarne tylko za zgodą związku lub przedstawiciela pracowników. Wejście w życie powyższej ustawy oznacza w szczególności konieczność zweryfikowania treści kwestionariuszy osobowych stosowanych .

w procesie rekrutacji, poprzez dostosowanie ich do nowego katalogu informacji, jakich pracodawca może żądać od kandydatów do pracy.

Najpóźniej do 4 maja 2019 r. powinni Państwo również wyposażyć w pisemne upoważnienia osoby przetwarzające dane o zdrowiu, niezbędne do przyznania świadczeń z funduszu (np. członków komisji socjalnej), a także wszystkie inne osoby, które przy wykonywaniu obowiązków przetwarzają dane szczególnej kategorii, wymienione w art. 9 ust. 1 RODO (m.in. poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

Jeżeli stosują Państwo monitoring pomieszczeń udostępnianych organizacji związkowej, to 18 maja 2019 r. mija ostateczny termin na zaprzestanie jego stosowania. Konieczne będzie poinformowanie zakładowej organizacji związkowej o zaprzestaniu stosowania monitoringu. Natomiast w przypadku stosowania monitoringu w pomieszczeniach sanitarnych, do 3 czerwca 2019 r. powinni Państwo uzyskać zgodę działających organizacji związkowych lub przedstawiciela pracowników na jego stosowanie lub zaprzestać jego stosowania w terminie 3 dni od otrzymania stanowiska o braku zgody. 

Więcej szczegółów wraz ze wskazaniem, na co należy zwrócić uwagę oraz jakie podjąć działania, wskazywaliśmy w marcowym wydaniu naszego newslettera PRO HR.