Komunikacja w kryzysie

2019.05.28

W przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego szczególnie ważne jest zadbanie o komunikację zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień i pogłębienia się kryzysu, a także na zapobieżenie wybuchowi nowych kryzysów w wyniku panującej dezinformacji. Zarządzenie informacją pozwoli na zmniejszenie ryzyka strat wizerunkowych oraz na zapobiegnięcie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji/domysłów/teorii, które niejednokrotnie mnożą się wobec milczenia zainteresowanych.Podstawą do zarządzenia ryzykiem strat wizerunkowych jest przemyślane zbudowanie komunikatu kryzysowego. W komunikacie powinni Państwo skupiać się na oględnym przedstawieniu sytuacji kryzysowej w myśl zasady: „przekazać jak najwięcej, ujawniając jak najmniej”, ze szczególnym położeniem nacisku na to, jak tej sytuacji zaradzić, ewentualnie jakie działania naprawcze zostały już wdrożone i co zmieni się, by sytuacjom takim zapobiegać w przyszłości.Należy przy tym pamiętać o zakazie ujawniania informacji ze śledztwa prokuratorskiego oraz o tym, by chronić tajemnice przedsiębiorstwa (np. poinformować o prowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i ograniczyć komunikat tylko do ogłoszenia wniosków z takiego postępowania w koniecznym zakresie). 

W wielu przypadkach rekomendowanym działaniem jest włączenie do sztabu zajmującego się tworzeniem komunikatu kryzysowego prawnika, który ma wiedzę o stanie sprawy, widzi potencjalne ryzyka związane z opublikowaniem komunikatu określonej treści (także dla prowadzonych postępowań) i który w sposób szybki i profesjonalny będzie umiał zareagować na powielane w mediach nieprawdziwe, czasem zniesławiające informacje. 

Komunikat kryzysowy rekomendujemy kierować nie tylko na zewnątrz – do mediów, kontrahentów, partnerów biznesowych, ale i wewnątrz – do pracowników i współpracowników. Wymienionym osobom kryzys niejednokrotnie dezorganizuje pracę i naraża na zainteresowanie mediów. Dlatego tak ważne jest zadbanie o sprawną komunikację wewnętrzną, co spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa pracowników oraz przygotuje na możliwe pytania ze strony podmiotów trzecich.