Kolejny ważny powód, dla którego trzeba wprowadzić zasady zgłaszania nadużyć w firmie

2018.10.01

Nowe przepisy dopuszczają ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa w celu ochrony interesu publicznego. Jest to kolejny argument na rzecz wdrożenia procedur regulujących zasady zgłaszania nadużyć.

Należy przyjąć, że ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa będzie legalne tylko wtedy, gdy tzw. sygnalista nie miał innej legalnej możliwości ujawnienia nieprawidłowości bądź działań niezgodnych z prawem. Wyłączenie odpowiedzialności sygnalistów wynika w takim przypadku również z odpowiednich przepisów przyznających ochronę takim osobom. Czy jest jednak sposób, aby w praktyce ograniczyć ryzyko, że o nieprawidłowościach w naszej firmie, zamiast od naszych współpracowników, dowiemy się np. z prasy? Odpowiedź brzmi „tak”. Niezbędne jest jednak w tym celu wdrożenie wewnętrznych procedur regulujących m.in. zasady zgłaszania nadużyć. Procedura powinna być łatwo dostępna, prosta i powinna przewidywać możliwość anonimowego zgłaszania skarg. 

Powinna też gwarantować obiektywizm w trakcie postępowania wyjaśniającego. Pracownicy zaś powinni mieć obowiązek, wynikający np. z regulaminu pracy lub z umowy o pracę, aby wszelkie nieprawidłowości w pierwszej kolejności zgłaszać w ramach tej procedury. Należy im o tym regularnie przypominać np. podczas szkoleń. Rozwiązanie problemu wewnątrz firmy pozwoli na uniknięcie zbędnego i negatywnego rozgłosu o uchybieniach w przedsiębiorstwie oraz ograniczy ryzyko ujawnienia na zewnątrz tajemnicy przedsiębiorstwa.