Informacja do świadectwa pracy

2019.01.31

Pracownikom zatrudnionym po 31 grudnia 2018 r. pracodawca musi, wraz ze świadectwem pracy, wydać informację o:

  • okresie przechowywania dokumentacji,
  • możliwości jej odbioru do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął ten okres, a także o 
  • zniszczeniu dokumentacji przez pracodawcę, w razie braku jej odbioru.