Dane osobowe a PPK

2018.10.22

Podobnie jak w przypadku PPE, w przypadku PPK są Państwo, jako podmiot zatrudniający, administratorem danych osobowych pracowników, którzy zdecydują się na przystąpienie do PPK. Powoduje to, że zarówno w trakcie negocjacji umowy o zarządzanie, jak i prowadzenia PPK, należy stosować podstawowe zasady przetwarzania danych. Oznacza to w szczególności obowiązek precyzyjnego uregulowania sposobu zabezpieczenia danych podczas ich udostępniania instytucji finansowej oraz ostrożności w zakresie umownego przejmowania na siebie obowiązków o charakterze administracyjnym, których przyjęta regulacja na nich nie nakłada. Powinni Państwo pamiętać również o realizacji obowiązków informacyjnych wobec uczestników programów.