Czy uczestnictwo w PPK jest atrakcyjne podatkowo?

2018.10.22

Składka powitalna i dopłaty roczne, finansowane z Funduszu Pracy, nie stanowią po stronie uczestnika PPK dochodu do opodatkowania oraz nie wchodzą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że kwota sfinansowana przez państwo trafia w całości na konto indywidualne uczestnika.

Składki osoby zatrudnionej (zarówno podstawowe, jak i dodatkowe) finansowane są z dochodu netto uczestnika.  Oznacza to, że do PPK trafia kwota już po zapłaceniu przez pracownika/współpracownika należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Składki wpłacane przez Państwa, jako podmiot zatrudniający, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne, ale są opodatkowane na takich samych zasadach, jak inne otrzymywane od pracodawcy dochody pracownika. Jeśli podjęliby Państwo decyzję o finansowaniu również obowiązkowych i/lub dobrowolnych składek uczestników, ich wartość podlegałaby opodatkowaniu oraz oskładkowaniu w całości, a do PPK wpłacana byłaby kwota netto. W sytuacji, gdyby chcieli Państwo ustalone kwoty wpłacać do PPK, nie obciążając uczestników składkami na ZUS i podatkiem, trzeba by dokonać ubruttowienia tych kwot i dodatkowo sfinansować koszt podatku i składek ZUS ze swoich środków.