Tylko jeden rodzic lub opiekun wychowujący dziecko do 8 roku życia może nie zgodzić się na pracę w nadgodzinach, w porze nocnej albo na delegację | PRO HR Lipiec 2023

2023.07.21

Zgodnie z art. 178 §2 k.p. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać (i) w godzinach nadliczbowych, (ii) w porze nocnej, (iii) w systemie przerywanego czasu pracy ani (iv) delegować poza stałe miejsce pracy.

Do 26 kwietnia 2023 r. uprawnienie to przysługiwało pracownikom wychowującym dzieci do 4 roku życia. W wyniku wdrożenia Dyrektyw UE, uprawnienie to zostało rozszerzone.

Nadal jednak z ww. uprawnienia może korzystać tylko jeden rodzic lub opiekun (art. 189[1] k.p.). Oznacza to, że jeśli pracownik zadeklarował, że chce skorzystać z tego uprawnienia, to drugi rodzic (opiekun) nie ma już takiej możliwości. Nie może odmówić pracy w nadgodzinach, w porze nocnej ani wyjazdu w delegację.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2023