Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu pracy o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości | PRO HR Styczeń 2023

2023.01.31

Praca zdalna będzie wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika, ale uzgodnionym z pracodawcą. Będzie praca zdalna okazjonalna, do 24 dni w roku, bez zbytniej biurokracji i kosztów dla pracodawcy.

Praca zdalna będzie na polecenie pracodawcy m.in. podczas stanu zagrożenia epidemicznego i 3 miesiące później albo na podstawie wniosku pracownika. Potrzebne jest przygotowanie projektu porozumienia z organizacją związkową lub regulaminu pracy zdalnej skonsultowanego z przedstawicielami pracowników. Trzeba w ich wpisać grupy zawodowe objęte pracą zdalną.

Konieczne jest też policzenie ryczałtu, który pracodawca będzie płacił pracownikom z tytułu pracy zdalnej. Rodzice dzieci w wieku do 4 lat i pracownice w ciąży będą mogli skutecznie wnioskować o pracę zdalną. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić. 

Przepisy o pracy zdalnej wejdą w życie po 2 miesiącach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość pracowników. Kontrolę będą możliwe tylko wówczas, gdy ich celem będzie ochrona życia i zdrowia pracowników i innych osób lub ochrony mienia. Pracodawca będzie musiał uregulować  w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, a w małych firmach w obwieszczeniu zasady przeprowadzenia kontroli, rodzaj urządzenia, którym bada trzeźwość i kontrolowane grupy pracowników. Dwa tygodnie wcześniej musi poinformować pracowników o wprowadzeniu kontroli. Każdemu nowo zatrudnianemu pracownikowi objętemu kontrolą musi też dać pisemną lub elektroniczną informację o zasadach kontroli zanim dopuści się go do pracy. 

Dopuszczalna będzie też kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Przepisy o kontrolach trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu wejdą w życie 2 tygodnie po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Czekamy teraz na opublikowanie ustawy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2023