Odzież i obuwie robocze dla młodocianych na koszt pracodawcy, także środki ochrony indywidualnej. Regulaminy pracy do aktualizacji – nowy wykaz prac wzbronionych. Są także inne nowe obowiązki | PRO HR Lipiec 2023

2023.07.21

Będzie to obowiązywać od 30 września 2023 r.

Nad młodocianym w pracy musi będzie musiał być stały nadzór np. ze strony nauczycieli.

Trzeba będzie ich informować o zagrożeniach i ochronie zdrowia w sposób dla nich zrozumiały.

Przerwy w pracy mają odbywać się w pomieszczeniach odizolowanych od czynników niebezpiecznych.

Oceny ryzyka zawodowego dla młodocianych będzie szersza, a jej aktualizacja musi następować przy każdej zmianie organizacji pracy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2023