Obywatele Ukrainy z legalnym pobytem w Polsce do 4 marca 2024 r. | PRO HR Lipiec 2023

2023.07.21

Pobyt obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na ochronie czasowej UE (status UKR) zostanie wydłużony do 4 marca 2024 r.

Analogicznemu wydłużeniu do 4 marca 2024 r. ulegną też okresy ważności posiadanych przez obywateli Ukrainy zezwoleń na pobyt, wiz krajowych i Schengen oraz pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Należy pamiętać, że przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy nie znosi obowiązku powiadamiania właściwego urzędu pracy o powierzeniu pracy. Aby zapewnić legalność pracy jego pracodawca obowiązany jest w terminie 14 dni od powierzenia pracy, powiadomić o tym fakcie właściwy urząd pracy. Powiadomienie należy również złożyć, jeżeli zmianie ulega m.in. stanowisko pracy, wynagrodzenie, oraz kiedy następuje przedłużenie umowy. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2023