Koniec "fikcji covidowej" - do 31 lipca należy zalegalizować pobyt i pracę cudzoziemca | PRO HR Lipiec 2023

2023.07.21

Od 1 lipca 2023 r. przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Dla cudzoziemców przebywających w Polsce, oznacza to koniec tzw. „fikcji covidowej” - dokumenty pobytowe oraz zezwolenia na pracę przedłużone na ten czas z mocy prawa, pozostaną ważne jedynie do 31 lipca 2023 r.

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, powinni upewnić się, że najpóźniej do 31 lipca:

  • cudzoziemcy ci uregulują swój status pobytowy, np. poprzez złożenie właściwego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli przebywali w Polsce na tej podstawie;
  • uzyskane zostanie nowe zezwolenie na pracę, jeżeli cudzoziemcy wykonywali pracę na podstawie w/w przedłużenia.

W przeciwnym razie pobyt i praca cudzoziemców korzystających z tzw. „fikcji covidowej” staną się nielegalne.

Powyższe nie ominie także posiadaczy przedłużonych wiz PBH z prawem do pracy. Pomimo złożenia wniosku pobytowego utracą oni prawo do wykonywania pracy w Polsce. Konieczne będzie zatem uzyskanie dla nich zezwolenia na pracę.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Lipiec 2023