PIT-11 musi zawierać poprawny identyfikator podatkowy | PRO HR styczeń 2021

2021.01.13

Pracodawca ma obowiązek wpisać w formularzu prawidłowy NIP lub PESEL swojego pracownika. 

Pracownik, który jest obcokrajowcem, nie prowadzi działalności gospodarczej i mieszka w Polsce powinien uzyskać numer PESEL, który służy również do identyfikacji dla celów podatkowych. Dopiero jeżeli właściwy organ odmówi nadania numeru PESEL, pracownik powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie NIP.

W praktyce dość często zdarza się, że cudzoziemiec nie zdąży uzyskać żadnego z identyfikatorów podatkowych przed dniem złożenia PIT-11. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że w takim przypadku pracodawca cudzoziemca nie powinien wpisywać w PIT-11, w polu przeznaczonym na identyfikator podatnika, ciągu tych samych cyfr (np. 0000000000 czy 9999999999).

Jednak formularz z pustym polem identyfikatora podatnika nie będzie mógł zostać złożony elektronicznie i dlatego to rozwiązanie, choć nieprawidłowe - wg Ministerstwa Finansów, może być jedynym sposobem na złożenie PIT-11 w terminie. 

Ponadto, nieprawidłowe dane w formularzu przekazanym do urzędu skarbowego mogą mieć dodatkowe konsekwencje dla pracownika. Brak numeru pozwalającego na jednoznaczną identyfikację podatnika uniemożliwi mu bowiem złożenie zeznania za pomocą usługi Twój e-PIT i spowoduje trudności przy składaniu zeznania przy użyciu systemu e-Deklaracje. 

Przypominamy jednocześnie, że PITy-11 za rok 2020 należy przygotować na formularzu w wersji nr 26.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2021.