Od dziś można składać wnioski w PFR Tarcza Finansowa 2.0. | PRO HR Alert

2021.01.15

Mikro przedsiębiorcy mogą pozyskać do 324 000 zł, lecz maksymalnie do 36 000 zł na jednego pracownika. Mały i średni przedsiębiorca może pozyskać do 3,5 mln zł, lecz maksymalnie 72 000 zł na jednego pracownika.

Od 15 stycznia można składać wnioski w programie Tarcza Finansowa PFR 2.0. dla mikro (do 9 pracowników), małych (do 49) i średnich przedsiębiorców (do 249). 
PFR planuje osobny program Tarczy Finansowej 2.0. dla dużych przedsiębiorców, który oczekuje jeszcze na notyfikację Komisji Europejskiej. 

Subwencja może zostać umorzona nawet w całości w zależności od spełnienia warunków programu. 

Tarcza PFR 2.0. dedykowana jest dla przedsiębiorców z 45 branż najbardziej dotkniętych restrykcjami, tj. hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, filmowej, muzealnej, artystycznej, rozrywkowej i rekreacyjnej, sportowej, sprzedaży detalicznej, czy wystawowej. Nie ma znaczenia przeważający rodzaj prowadzonej działalności PKD.

Warunkiem jest wykazanie odpowiedniego spadku obrotów. 

Skorzystanie z Tarczy Finansowej PFR 1.0. nie wyklucza możliwości ubiegania się o subwencję. Obowiązuje jednak limit pomocy publicznej 3,5 mln zł, a także pomocy przyznanej w ramach obu Tarcz PFR (72 000 zł na jednego pracownika w przypadku mikro-przedsiębiorcy i 144 000 zł na jednego pracownika w przypadku MŚP). 

Zapraszamy do kontaktu:

dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska
dr Michał Kacprzyk
Natalia Basista