Niektóre zasiłki oblicza się nie od obniżonych, ale od starych wynagrodzeń | PRO HR styczeń 2021

2021.01.13

W niektórych przypadkach zasiłek opiekuńczy, chorobowy i macierzyński należy naliczyć od wyższego, a nie obniżonego wynagrodzenia pracowników, jeżeli pracodawca obniżył wymiar etatu pracowników na podstawie Tarczy Antykryzysowej

Przeliczenie zasiłku następuje na wniosek pracownika. 

Nie dotyczy jednak wszystkich pracowników, ale ma zastosowanie tylko wówczas, gdy:

  • obniżenie etatu nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku;

    i
  • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy bądź przerwa była krótsza niż 3 miesiące.

Reguły te obowiązują od:

  • od 31 marca 2020 r. – gdy zastosowano art. 15g lub art. 15zf specustawy, 
  • od 24 czerwca 2020 r. – gdyż zastosowano art. 15gb specustawy.

Wyrównanie zasiłku będzie miało wpływ na rozliczenie dofinansowania. Ostatecznie bowiem pracodawca zapłaci pracownikowi więcej niż już wykazał w rozliczeniu. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR styczeń 2021.