Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w pytaniach i odpowiedziach | Biblioteka PRO HR

2022.04.11

Publikacja zawiera odpowiedzi na ponad 200 pytań, które pojawiają się w procesie zatrudniania i zwalniania pracowników. Pozwala to na jej praktyczne wykorzystanie w codziennej pracy działów HR. W naszych odpowiedziach  staramy się połączyć teorię z praktycznym spojrzeniem na sprawę, wynikającym z wielu lat doradzania klientom w tych obszarach. 

Odpowiadamy między innymi na pytania dot. treści, jaką powinna mieć umowa o pracę, osób, które mogą być jej stronami, formy i sposobu jej zawarcia (w tym w sposób zdalny) oraz innych dokumentów wymaganych przy nawiązaniu stosunku pracy.

W odpowiedziach dot. rozwiązywania stosunku pracy skupiamy się na konsekwencjach prawnych różnych sposobów i przyczyn rozwiązania umowy oraz wskazówkach, jak przeprowadzić ten proces sprawnie oraz unikając błędów, które mogą prowadzić do dalszych kosztownych sporów. Odpowiadamy również na pytania dotyczące wypłat różnych świadczeń związanych z rozwiązaniem umowy, dzieląc się naszą wiedzą z zakresu podatków i ZUS.

Autorami książki są prawnicy kancelarii Raczkowski: r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Tomasz Kret, adw. Agnieszka Piasecka, r.pr. Anna Boguska, adw. Natalia Basista.

Spis treści książki:

  • Zawieranie umów o pracę
  • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
  • Przeprowadzanie zwolnienia w czasach pracy zdalnej
  • Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę

Publikacja dostępna wyłącznie dla prenumeratów Dziennika Gazeta Prawna Premium.