Zatrudnianie cudzoziemców w pandemii | PROHR Press

2021.04.16

Pojawienie się pandemii COVID-19 doprowadziło do wielu zmian na rynku pracy.  Nie pozostały one bez wpływu na zasady zatrudniania cudzoziemców. 

W związku z ustanowionymi w okresie epidemii ograniczeniami i zakazami, wprowadzone zostały szczególne rozwiązania dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Modyfikują one w wyszczególnionych przypadkach warunki zatrudnienia obcokrajowców. 

Ogólne zasady pozostały jednak niezmienione. Tym samym, pracodawcy wciąż muszą pamiętać o właściwej legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, których zamierzają zatrudnić. Do podjęcia pracy wymagane są zezwolenia na pracę. Cudzoziemcy, aby przebywać legalnie w Polsce muszą posiadać stosowne dokumenty, np. wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Przepisy szczególne wprowadzają pewne ułatwienia dla osób, które przebywały w Polsce przed pandemią oraz dla osób, które uzyskały określone zezwolenia w trakcie pandemii. Na ich podstawie przedłużono ważność, m.in. zezwoleń na pobyt czasowy lub zezwoleń na pracę. W określonych przypadkach pracodawcy mają także możliwość zmiany warunków zatrudnienia cudzoziemców bez konieczności uzyskiwania dla nich nowych dokumentów legalizujących pracę.

Pojawiły się także ograniczenia. Na podstawie przepisów szczególnych wprowadzono katalog osób zdolnych do przekraczania granic zewnętrznych Polski. Określone osoby wjeżdżające do kraju zobowiązane są także do odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Więcej w artykule dr Michała Kacprzyka, Marty Dudczak i Jana PietruczukaJak legalnie zatrudniać obcokrajowca w czasie epidemii“ dla Dziennik Gazeta Prawna  (artykuł z dnia 16.04.2021).