Zakażenie da prawo do świadczeń z ustawy wypadkowej | PRO HR Press

2021.03.18

Czy zakażenie COVID-19 w zakładzie pracy to wypadek przy pracy?

Żeby dane zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy musi spełnić łącznie cztery kryteria:

  • mieć charakter nagły, 
  • zostać spowodowane przyczyną zewnętrzną, 
  • skutkować wystąpieniem urazu lub śmierci, 
  • nastąpić w związku z pracą i podczas wykonywania czynności zawodowych.

Czy zakażenie COVID-19 spełnia wszystkie powyższe kryteria? A jeśli nie to czy może zostać uznane za chorobę zawodową? Czy brak wskazania wprost COVID-19 w wykazie chorób zawodowych powoduje, że nie będzie to możliwe? 

Czy pracownik może wysuwać w stosunku do pracodawcy roszczenia odszkodowawcze, nawet jeśli zakażenie nie zostanie zakwalifikowane ani jako wypadek przy pracy ani choroba zawodowa?

Na pytania te odpowiada adw. Agnieszka Anusewicz w artykule „Czy zakażenie COVID-19 może zostać uznane za wypadek przy pracy lub za chorobę zawodową“ dla Rzeczpospolitej (artykuł z dnia 17.03.2021).