Wypadek przy pracy zdalnej – projektowane zmiany w Kodeksie pracy

2021.11.16

Pandemia spowodowała wzrost liczby pracowników świadczących pracę zdalnie. Wykonywanie pracy z domu nie powoduje jednak, że nie mają miejsca wypadki przy pracy. Również pracując zdalnie można ulec wypadkowi przy pracy. W związku z planowanym wprowadzeniem regulacji ustawowej dotyczącej pracy zdalnej konieczne jest określenie:

  • Co to jest wypadek przy pracy zdalnej?
  • W jaki sposób prowadzić postępowanie powypadkowe w przypadku zgłoszenia wypadku przy pracy zdalnej?
  • W jaki sposób ustalić kontrolować przestrzeganie przez pracownika zasad bhp przy pracy zdalnej?
     

Więcej w artykule Agnieszki Anusewicz „Wypadek przy pracy zdalnej – projektowane zmiany w Kodeksie pracy“ dla Monitor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Inforlex.