Uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiły w czasie pracy lub w związku z nią nie zawsze będą wypadkiem przy pracy | PROHR Press

2021.05.04

Jednym z warunków uznania danego zdarzenia (które spowodowało uraz/śmierć) za wypadek przy pracy jest to, by było ono wywołane przyczyną zewnętrzną. 

Nie ma katalogu „przyczyn zewnętrznych”. Taką przyczyną może być w zasadzie każdy czynnik powodujący wypadek, który doprowadził do urazu lub śmierci i który pochodzi spoza organizmu pracownika.

O wypadku nie możemy więc mówić wtedy, gdy przyczyną incydentu były wyłącznie naturalne schorzenia pracownika. Z wypadkiem mamy natomiast do czynienia, gdy dane zdarzenie było splotem kilku przyczyn, ale to przyczyna zewnętrzna miała rolę decydującą. 

Sytuacja, w której pracownik dostaje epilepsji, udaru lub zawału co do zasady nie jest wypadkiem przy pracy. Zawał czy udar mogą być jednak uznane za wypadek przy pracy, jeżeli zostały wywołane czynnikiem pochodzącym spoza organizmu pracownika, związanym z wykonywaną pracą. 

Więcej w artykule r.pr. Piotr Lewandowski i adw. Agnieszka Piasecka  „Kiedy przyczyna wypadku przy pracy jest zewnętrzna“ dla Dziennik Gazeta Prawna  (artykuł z dnia 28.04.2021).