Szczególna ochrona kobiet z zakresu bhp | PROHR Press

2021.07.29

Jeszcze 5 lat temu kobiety nie mogły być zatrudniane przy pracach uważanych za szczególnie uciążliwe lub szkodliwe. Takie ograniczenie zostało jednak uznane przez Komisję Europejską za naruszające zasadę równouprawnienia płci.

Z tego powodu, przepisy zostały zmienione i dostosowane do regulacji europejskich. Obecnie chronią przede wszystkim kobiety w ciąży oraz karmiące piersią, nie ograniczając dostępu do zatrudnienia i rynku pracy innym kandydatkom lub pracownicom. 

Jeżeli pracodawca zatrudnia kobietę w ciąży lub matkę karmiąca dziecko piersią przy pracach uciążliwych lub szkodliwych, musi podjąć określone działania. W zależności od sytuacji ma obowiązek np. przenieść ją do innej pracy, zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, dostosować warunki pracy, skrócić czas pracy. Pracodawca, który postąpi wbrew tym obowiązkom, narazi się na karę grzywny.

Przepisy przewidują szereg innych rozwiązań ochronnych dla kobiet w ciąży (np. 10-minutową przerwę od pracy przy monitorze ekranowym, zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych) i matek karmiących (np. przerwy na karmienie piersią wliczane do czasu pracy). 

Więcej w artykule dr. Iwony Jaroszewskiej-Ignatowskiej i Zuzanny Rosner-Laskorzyńskiej„Szczególna ochrona pracy kobiet w zakresie BHP “ dla Monitor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Inforlex (artykuł z dnia 15.07.2021).