Prawidłowa organizacja pracy zdalnej | Biblioteka PRO HR

2021.05.06

Autorami książki są Iwona Jaroszewska-Ignatowska, Zuzanna Rosner-Laskorzyńska, Agnieszka Anusewicz, dr Michał Kacprzyk, Edyta Jagiełło-Jaroszewska, Adam Alkadi 

Potocznie praca zdalna rozumiana jest różnorodnie. Niezależnie jednak od tego, który rodzaj pracy na odległość będzie chciał zastosować pracodawca w każdej z nich kluczowymi zagadnieniami są kwestie związane z prawidłową organizacją pracy pracownika, tj. zlecaniem i rozliczaniem pracownika z powierzonych mu obowiązków pracowniczych, planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, prowadzeniem przez pracodawcę ewidencji czasu pracy, udzielaniem urlopów, zapewnieniem wymaganych prawem odpoczynków oraz prowadzeniem przez pracownika ewidencji czynności.

Wiele wątpliwości wiąże się z pokrywaniem kosztów związanych ze świadczeniem pracy poza zakładem pracy oraz zagadnieniami zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ubiegłym roku miały miejsce pierwsze wypadki przy pracy zdalnej i praktyka pokazała, że ustalanie okoliczności i przyczyn tych wypadków nie było łatwe. Zaskakujące jest to, że zgłoszonych wypadków było niewiele, ale te, które zostały zgłoszone miały postać wypadków ciężkich, a nawet śmiertelnych.
Praca zdalna, jak każda inna, ma swoje zalety i wady.

Nie ulega wątpliwości, że zostanie z nami na dłużej, nie tylko ze względu na obecną pandemię, stopniowe ograniczanie powierzchni biurowych, ale także ze względu na możliwość lepszego godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, oczywiście przy zachowaniu prawidłowego planowania i higieny pracy. Z pewnością jest wygodnym rozwiązaniem dla rodziców małych dzieci oraz pracowników opiekujących się osobami starszymi i chorymi.

Daje też możliwość świadczenia pracy z każdego miejsca na świecie. Globalizacja oraz rosnąca dbałość firm o wizerunek pracodawcy (tzw. employer branding) powodują, że pracodawcy coraz częściej przyglądają się możliwościom prawnym wyrażania zgody na pracę zdalną poza terenem RP, choć wiąże się to z wieloma obowiązkami po stronie pracowników. O wszystkich tych aspektach związanych z organizacją pracy poza siedzibą zakładu pracy piszemy w naszej publikacji.
 

Publikacja została wydana przez Infor Biznes Sp. z o.o. i była dostępna do nabycia wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.