Pracodawca może udzielić zaległego urlopu na podstawie kodeksy pracy lub ustawy antycovidowej | PRO HR Press

2021.03.25

Pracodawca może udzielić jednostronnie urlopu zaległego albo na podstawie kodeksu pracy albo ustawy antycovidowej.

W praktyce od wielu lat przyjmuje się, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu zaległego bez jego zgody, jeżeli uzgodnienie z takiego urlopu z pracownikiem jest niemożliwe. Wysłanie pracownika na urlop musi być poprzedzone próbą uzgodnienia terminu urlopu.

Taka praktyka jest uzasadniona, skoro pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zaległego urlopu najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego pod groźbą odpowiedzialności wykroczeniowej.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednostronne udzielenie zaległego urlopu w przewiduje wprost art. 15gc tzw. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („ustawa antycovidowa”). Na tej podstawie pracodawca może wysłać pracownika na urlop bez wcześniejszej próby uzgodnienia terminu, również z pominięciem planu urlopów. Pracodawca może tak udzielić maksymalnie 30 dni. Jeżeli w zeszłym roku pracodawca udzielał urlopu w tym trybie, limit ten będzie odpowiednio niższy.

Szczególna regulacja antycovidowa nie powinna ograniczać możliwości udzielania urlopu na podstawie kodeksu pracy. Obecnie pracodawca może zatem udzielić jednostronnie zaległego urlopu zarówno na podstawie przepisów kodeksu pracy jak i przepisów ustawy antycovidowej (z uwzględnieniem ustawowego limitu).
 

Więcej w artykule r.pr Wojciecha KwiatkowskiegoUstawa antycovidowa a kodeks pracy. W jaki sposób pracodawca może udzielić zaległego urlopu?“ dla dziennika Gazeta Prawna (artykuł z 25 marca 2021 r.).