Wojciech Kwiatkowski

Radca prawny / Prawnik

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe prawa pracy. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, regulacjami wewnętrznymi oraz badaniami prawnymi typu due dilligence. Specjalizuje się także w prowadzeniu spraw sądowych, w tym dotyczących rozwiązania stosunku pracy, spraw o wynagrodzenie, ustalenia istnienia stosunku pracy oraz świadczeń z tytułu podróży służbowych. Przed dołączeniem do kancelarii Raczkowski przez ponad 4 lata związany z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka.