Orzeczenie #4 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2021.04.22

Wyrok Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., sygn. II PK 228/18

Od pracownika nie można wymagać, że przewidzi przeszkodę w świadczeniu pracy i z góry przygotuje raport z wykonanych prac. Pracodawca powinien przewidzieć procedury na wypadek nieobecności pracownika, by zapewnić ciągłość organizacyjną. To od niego wymaga się przezorności.

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po zakończeniu pracy.

Orzeczenie omawia Janusz Tomczak.