Dotacja z Tarczy 9.0 możliwa nawet pięciokrotnie | PROHR Press

2021.04.27

Kolejni mikro- i mali przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie dotacji od starosty w wysokości do 5 tys. zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie firmy i to nie jeden raz.

Znowelizowane przepisy dot. dotacji weszły w życie 26 kwietnia 2021 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

Instytucja dotacji nie jest jednak nowym instrumentem. Została wprowadzona 19 grudnia 2020 r. w art. 15zze4 specustawy o COVID-19 na mocy ustawy z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Rząd skorzystał teraz z możliwości zmiany warunków uzyskania wsparcia m.in. poprzez poszerzenie w drodze rozporządzenia kręgu uprawnionych przedsiębiorców, zmianę treści składanych oświadczeń i terminu składania wniosku o dotację. Ponadto, jeśli określony podmiot otrzymał już raz dofinansowanie, to na podstawie tego aktu wykonawczego może je uzyskać ponownie, pod pewnymi warunkami. 

Zmianami wynikającymi z noweli rozporządzenia są m.in.:

  • zwiększenie liczby dotacji możliwych do uzyskania przez jednego przedsiębiorcę – niektórzy będą mogli ją pobrać cztero-, a nawet pięciokrotnie;
  • poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych o 17 nowych kodów PKD;
  • zmiana terminu weryfikacji kodu PKD – będzie oceniany na 31 marca 2021 r., zamiast 30 listopada 2020 r.;
  • wprowadzenie możliwości powołania się na spadek przychodów uzyskanych z działalności w lutym 2020 r.

Szczegóły dot. uprawnionych przedsiębiorców, warunków uzyskania i trybu wnioskowania o dotację w artykule apl. radc. Macieja Mioduszewskiego5000 zł dotacji z tarczy 9.0 teraz nawet pięciokrotnie" dla Dziennik Gazeta Prawna (artykuł z 27 kwietnia 2021 r.).