Maciej Mioduszewski

Aplikant radcowski / Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Prawa Ukraińskiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki i Akademią Kijowsko-Mohylańską. Stypendysta programu Erasmus+ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego. Student prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Zainteresowanie prawem pracy rozwijał w trakcie studiów, m.in. działając w Sekcji Prawa Pracy Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską, dotyczącą problematyki ochrony danych osobowych kandydata do pracy, napisał pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. K. W. Barana. 

Wcześniej zdobywał doświadczenie zawodowe, praktykując w polskich kancelariach. 

Zajmuje się bieżącą obsługą klientów i doradztwem w zakresie szeroko pojętego prawa HR oraz indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy.