Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy

2019.12.13

Najbardziej aktualna na rynku publikacja dotycząca mobbingu. Uwzględnia zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r. Zgodnie z nimi rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę z powodu mobbingu nie jest już warunkiem dochodzenia odszkodowania za mobbing. 

Opracowanie szczegółowo wyjaśnia:

  • czym jest mobbing,
  • jak odróżnić mobbing od dyskryminacji,
  • na czym polega obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i jak powinien on być realizowany,
  • jakie roszczenia przysługują pracownikom z tytułu mobbingu oraz jak mogą oni dochodzić swoich praw

Publikacja zawiera liczne przykłady i opisy konkretnych stanów faktycznych. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu mobbingu.

Autorzy: r. pr. Piotr Lewandowski, r. pr. Anna Boguska, adw. Katarzyna Soboń oraz apl. adw. Natalia Łokińska

Publikacja została wydana przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. 

Komentarz do nabycia TUTAJ.