Wiceprezes może być pracownikiem

2019.12.13

Co do zasady nie można negować legalności pracowniczego zatrudniania wspólników wieloosobowych lub wielopodmiotowych spółek z o.o. na stanowiskach członków zarządu, ponieważ pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładami pracy mogą korzystać z pracowniczego statusu kierowniczego. 

Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 grudnia 2018 r. (III UK 193/17).
Ubezpieczona – prezes zarządu – była jednym z trzech wspólników spółki posiadającym ok. 20 proc. udziałów. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o utworzeniu nowego stanowiska – dyrektora generalnego, który miał odpowiadać za ekspansję firmy. Funkcję dyrektora generalnego objęła dotychczasowa prezes zarządu, rezygnując z prezesostwa i obejmując funkcję zastępcy prezesa. Spółka zawarła z nią umowę o pracę na stanowisku dyrektora generalnego z wynagrodzeniem 50 000 zł. Podpisując umowę kobieta była w czwartym miesiącu ciąży. Firma zgłosiła ją do pracowniczych ubezpieczeń społecznych z podstawą wymiaru składek w wysokości 50 000 zł. Po ok. dwóch miesiącach wykonywania obowiązków stała się niezdolna do pracy, początkowo w związku z chorobą, a następnie przebywała na urlopie macierzyńskim. W sumie za okres ponad sześciu miesięcy ZUS wypłacił jej ponad 304 000 zł świadczeń — r. pr. Łukasz Chruściel komentuje dla Rzeczpospolita. 

Artykuł dostępny jest tutaj.