Zatrudnianie, wynagradzanie, premiowanie i zwalnianie kadry menadżerskiej

Doradzamy Klientom przy zatrudnianiu i zwalnianiu wyższej kadry menadżerskiej, w tym członków zarządów i menadżerów wysokiego szczebla.

Doradzaliśmy w setkach takich spraw. Doskonale rozumiemy ich istotę. Wiemy, gdzie tkwią ryzyka i słabe punkty. Przeprowadzamy Klientów kompleksowo przez cały proces, zapewniając komfort, efektywność i bezpieczeństwo.

Doradzamy optymalne podstawy zatrudnienia, w szczególności z punktu widzenia ZUS oraz podatków.

Negocjujemy warunki i przygotowujemy strukturę oraz dokumentację będącą podstawą zatrudnienia (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy cywilnoprawne oraz uchwały).

Przygotowujemy również dokumentację korporacyjną, niezbędną do rozpoczęcia współpracy z członkami zarządów oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych przed KRS.

Zwracamy szczególną uwagę na klauzule poufności oraz zakazy konkurencji obowiązujące w trakcie i po ustaniu współpracy. Przygotowujemy niezbędne umowy i dokumenty w tym zakresie.

Przygotowujemy i oceniamy programy krótko- i długoterminowych premii dla kadry menadżerskiej (np. programy opcji na akcje, akcji fantomowych).

Doradzamy w procesach zatrudniania menadżerów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem zasad zatrudnienia wynikających z tzw. nowej ustawy kominowej. Wspieramy Klientów we wdrażaniu tych zasad. Przygotowujemy niezbędne dokumenty (uchwały, umowy). Posiadamy wyspecjalizowany zespół, zajmujący się kompleksową obsługą HR podmiotów z udziałem Skarbu Państwa .

Wspieramy Klientów w procesie rozwiązywania umów z menadżerami. Doradzamy, w jaki sposób zakończyć współpracę w polubowny sposób, minimalizując ryzyko sporów sądowych.

Prowadzimy spory sądowe i arbitrażowe z byłymi menadżerami.